Varukorgen är tom.
(0)

INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy gäller för kunder och är en samtyckeshandling.

Integritetspolicyn reglerar hur uppgifter behandlas och för vilka ändamål. Vänligen läs igenom integritetspolicyn innan personuppgifter delas med oss. Befintliga kunder ombeds att kontakta oss för eventuell återkallelse av samtycke, rättelse eller borttagning av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Björn Biografer AB är personuppgiftsansvarig i avtalsförhållanden vid köp av varor och tjänster i företaget samt på denna webbplats www.bjornbio.se och i den fysiska butiken/biografen som Björn Biografer AB driver samt vid övrig kommunikation. Integritetsinformationen nedan gäller behandling av personuppgifter som genomförs av Björn Biografer AB.

Uppgifter

I tjänsten som vi tillhandahåller och i övrig kommunikation kan vi samla in uppgifter i följande kategorier:

A: Kontaktuppgifter – namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress

B: Transaktionsuppgifter – betalningar, kontouppgifter, faktura- och köphistorik

C: Digital kommunikation – e-post, kommentarer och omdömen via kundundersökningar och på sociala medier.

D: Digitala uppgifter – IP-adresser, webbläsardata, trafikdata, uppgifter om vilka nyhetsbrev och kundundersökningar som öppnas, vilken plattform som används och vilka länkar som öppnas i digitala utskick.

E: Bild- och videoupptagning – fotografier och kameraövervakning

Uppgiftsinsamling

Personuppgifter i kategori A, C och D lämnas av kund i samband med köp av varor och tjänster, besök på webbplatsen, registrering som kund, kundundersökningar och övrig kommunikation. Uppgifter i kategori B kan samlas in i samband med köp, återbetalning och kravhantering. Uppgifter i kategori A och B insamlas av financiel services AB för säker webb betalning via www.bjornbio.se Uppgifter i kategori E kan samlas in genom fotografier och kameraövervakning om lokalen har sådan bevakning.

Användning av personuppgifter

Personuppgifter behandlas för följande ändamål:

Köp och besök på webbplatsen

Uppgifter i kategori A, B, C och D kan behandlas vid bokning-, köp av varor och tjänster på webbplatsen i syfte att genomföra bokningen/köpet. Genomförande av en bokning/köp kan innebära att uppgifter i kategori A används för en kreditkontroll. Insamling av uppgifter i kategori A behandlas för att skapa en kundprofil. Uppgifter i kategori A, B och C behandlas med kundens medgivande genom ett samtycke till vår integritetspolicy, godkännande av våra köpevillkor eller kommunikation på kundens initiativ. Köp kan nekas av säkerhetsskäl om kund inte lämnar samtliga uppgifter i kategori A. Uppgifter i kategori D samlas in för att förbättra användarupplevelsen och för optimering av webbplatsen. Se vidare information i sekretess- och cookiepolicyn

Sekretess & Cookies

Denna hemsida använder sig av sekretess- och cookiespolicyn för att informera besökarna om vilken information som samlas in via webbplatsen och hur den informationen används. Webbläsaren sparar informationen på ett speciellt ställe i din dator eller mobila enhet och returnerar informationen till webbplatsen man besökt vid varje förfrågan av sidor och/eller bilder frånwebbplatsen.

Cookies

Cookies är små textfiler som skickas till din dator när du besöker en webbplats och används för att ge besökaren tillgång till olika funktioner och tjänster, samt för att samla in begränsad information om besökaren. På den här webbplatsen används cookies för att förbättra användarupplevelsen och för optimering av webbplatsen.

Enligt SFS 2003:389, lagen om elektronisk kommunikation, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om webbplatsen innehåller cookies eller inte. Det går att stänga av cookie-funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Cookies är harmlösa bitar av text, de är inte dataprogram och kan inte användas för att sprida virus. De lagras på din dators hårddisk men de kan inte komma åt annan information som är lagrad på hårddisken. Deras syfte är att lagra information för att hjälpa dej som användare av en hemsida.

Vi använder oss av tre olika former av cookies:

- sessionsbaserad cookies: existerar tills du stänger din webbläsare,

- persistenta cookies: lagras på din dator en längre tidsperiod,

- Beteendespårande cookies: Google Analytics lagrar anonym statistik om hur besökaren använder webbplatsen.

Köp och besök i fysisk butik/Biograf

Uppgifter i kategori A, B, C och E kan behandlas vid besök, bokning eller köp av varor och tjänster som sker i lokalen. Genomförande av ett köp kan innebära att uppgifter i kategori A används för en kreditkontroll. Uppgifter i kategori A, B, C kan samlas in i syfte att genomföra bokningen/köpet. Insamling av uppgifter i kategori A behandlas för att skapa en kundprofil vid fakturering. Uppgifter i kategori A, B och C samlas in och behandlas med kundens medgivande genom avtalsförhållandet eller kommunikation på kundens initiativ. Köp kan nekas av säkerhetsskäl om kund inte lämnar samtliga uppgifter i kategori A. Uppgifter i kategori E kan samlas in genom kameraövervakning i brottsförebyggande syfte och för att värna om säkerheten.  Videoupptagningen kan användas i avslöjande och utredande syfte vid eventuellt brott. Bild- och videoupptagning kan delas med tredje part om legal grund föreligger.

Digital kommunikation

Uppgifter i kategori A, C och D kan hanteras i samband med digital kommunikation, utskick av bokningsbekräftelse, informations- och nyhetsbrev, kundundersökningar, anmälan till och från utskick av nyhetsbrev och kundundersökningar, samt i behandling av ovanstående uppgifter. Uppgifter i kategori A, B och C kan behandlas i e-post. E-posthantering innefattar att ta emot, skicka, vidarebefordra, sortera, lagra och radera e-post. Personuppgifter i e-post behandlas för ändamålet att uppfylla avtalsförhållandet vid köp, besvara fakturafrågor och hantera in- och utbetalningar, supportärenden, returer och reklamationer samt övriga kundtjänstrelaterade ärenden. Syftet med informationsbrev är att förse befintliga kunder om nyheter med relevant information. Syftet med nyhetsbrev är att informera befintliga kunder om nyheter och aktuella kampanjer. Anonymiserade data från kundundersökningar kan användas för att generera statistik och analyser kring kundupplevelsen och tillhandahållna tjänster. Det är när som helst möjligt att avstå från att ta emot nyhetsbrev och delta i kundundersökningar genom avanmälan på valfritt sätt. Vid avanmälan från nyhetsbrevet och/eller kundundersökningar används uppgifterna inte längre för ändamålet. Informationsbrev grundade på legala krav skickas ut till samtliga berörda kunder.

Tredje part

Uppgifter delas inte med tredje part i försäljnings- eller marknadsföringssyfte.

Uppgifter i kategori A, B, C och D delas med:

- 100 % Media AB som ansvarar för driften av vår webb server

-Payer financial services AB som behandlar kundens initiativ av ett webb köp via www.bjornbio.se

Avtalsförhållandet mellan:

-Björn Biografer AB och 100% Media AB regleras genom ett driftsavtal samt ett personbiträdesavtal

-Björn Biografer AB och Payer financiel service AB genom ett personbiträdesavtal

Lagring av personuppgifter

Uppgifter lagras endast så länge som nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen av uppgifterna. Uppgifterna i kategorin A och B som lämnas i samband med köp lagras i upp till 10 år, dock i minst 7 år enligt bokföringslagen. Uppgifter i kategori A som behandlas för marknadsförande ändamål lagras tills kunden avanmäler sig från utskick. Uppgifter i kategori C gällande e-post inkommer till och sorteras i olika säkerhetsskyddade inkorgar beroende på ämne. Endast berörd personal har tillgång till de olika inkorgarna. Lagringstiden styrs av ärendet. Avtals- och bokföringsrelaterade konversationer samt reklamationsärenden sparas för att möjliggöra hantering av eventuella klagomål och anspråk. Uppgifter i kategori C gällande kommentarer och omdömen på sociala medier lagras så länge som materialet finns tillgängligt eller tills kommentaren eller omdömet raderas av skaparen. Övriga uppgifter i kategori C och D har en obegränsad lagringstid i uppföljningssyfte. Uppgifter i kategori E lagras på obestämd tid beroende på ändamålet.

Registerutdrag

Det är när som helst möjligt att kontakta oss och begära att få åtkomst till dina personuppgifter. Detta inkluderar rättelse och radering av personuppgifter som vi behandlar. En del av uppgifterna kan behöva lagras trots begäran om gallring i syfte att uppfylla avtalsförhållandet och efterleva lagstiftningen. För att begära information om dina personuppgifter skall en undertecknad begäran skickas till oss skriftligen med en kopia av undertecknad ID handling. Registerutdrag kan begäras kostnadsfritt en gång per kalenderår, därefter kan debitering ske.

Datainspektionen

Vid eventuell oenighet om behandling eller lagring av personuppgifter kan en anmälan ske om personuppgiftsincident lämnas till Datainspektionen.

Ändringar i Integritetspolicyn

Björn Biografer AB förbehåller sig rätten att uppdatera integritetspolicyn vid behov. Om det anses nödvändigt kommer kunder att underrättas av ändringarna. Eventuella ändringar träder i kraft först efter att de har publicerats på webbplatsen.

Kontaktuppgifter

Björn Biografer AB

Björkhagsgatan 10

813 32 Hofors

Telefon: 070-227 67 15

E-post: info@bjornbio.se

TIERP - TIERPS BIO 

                                         

Adress: Aspenskolan Palmgatan 7, 815 38 Tierp
Telefon: 072-7014090
E-post:info@bjornbio.se ange vilken biograf det gäller... 

Biljettförsäljning: Kassan öppnar 30 minuter innan föreställning.

Bokade biljetter avhämtas 20 min innan filmstart

BJÖRN BIOGRAFER AB
Adress: Björkhagsgatan 10 , 813 32 Hofors
Telefon: 070-227 67 15
Org.nr: 556284-6856
E-post: info@bjornbio.se

Våra Biografer:  Finns i Dalarna ,Gästrikland och Uppland
Kassablanca Suit:  Försäljning av Dataprogram med certifierad biljettförsäljning och redovisning mot FKB, Kassaregisterprogram samt Webbhandel
Gästrike Popcorn & konfektyr:  Försäljning av popcorn. Telefon: 070-600 89 58

<

barcodolby3ddolby71hfr3dQSC