Information om Kassablanca Suite

Kassablanca pay KP2013 version 1.0  är nu det övergripande programmet i vår suite.

Vi är glada att få berätta att vårt kassaregister Kassablanca Pay numer godkänts hos Skatteverket och finns att finna i listan över godkända kassaregister på Skatteverkets hemsida

För information om Kassablanca suite vänligen kontakta Björn Biografer .

Vi demonstrerar gärna Kassablanca Suite för er .För att kunna visa alla funktioner fullt ut inbjuds ni till Hofors för genomgång / kurs på plats av alla programdelar .

Kunder som besökt oss känner sig trygga med programmet efter en ca tre timmars genomgång…

Kassablanca Suite är det gemensamma namnet där flera programdelar ingår :

 Kassablanca CTSS:        Ett FKB certifierat biljettdataprogram för biografer ,som enkelt kan utökas mot Teater och andra Evenemang .

Kassablanca Admin:      Automatisk rapportering av kassarapporter till Bioguiden , filmbranschens rapport organ. Import från Bioguiden av aktuella och kommande filmtitlar till Kassablanca CTSS.

Kassablanca Pay:           Godkänt kassaregister med integrerad funktion mot Kassablanca CTSS . Hantering av olika betalmedel som fakturaunderlag , kontanter , betalkort , present och ersättningsbiljetter som sålts via KB-CTSS samt flertalet biografanpassade betalmedel och rabatter .Innehållande kundregister , Artikelregister , Inleverans av lager , Inventering

Kassablanca Webb:        Reservera biljetter eller köp biljetter samt inlagda artiklar från Kassablanca Pay´s artikelregister

I dagsläget fungerande mot biografer men under december 2013 valde vi att även lägga till Teater och andra Evenemang vilket inneburit en fördröjning av webbuppstarten.

/Media/Upload/5/Filer/Kassablanca_Pay_KP2013_Information.docx_presentationsmaterial%20med%20text%20och%20bilder_20150320_skyddad%20text.pdf

 

Aktuellt program Se alla program