2018-04-24 Tillfälligt fel på telefon 026-270500. All Kontakt med kassan utförs på telefon 072-452 78 41