2020-08-01-

Äntligen startar vi upp igen...

Biosalongen är Covid-19 säkrad.

Vid bokning blir stolen till höger och vänster om din bokning tom, samt max 50 personer i salongen

Varmt Välkomna!