2020-08-02-

Äntligen startar vi upp igen...

Biosalongen är Covid-19 säkrad.Vi öppnar snart upp filmbokningen...

Vid bokning blir stolen till höger och vänster om din bokning tom, samt max 50 personer i salongen

Varmt Välkomna!