2020-03-16 

Som en försiktighetsåtgärd för ett tryggare biobesök så har vi stängt av varannan rad i biosalongerna för att åstadkomma ett större avstånd mellan raderna.

2020-04-03-

Vi stänger biografen tillfälligt…

Men följ oss gärna på webben för att se våra kommande filmer! 

GRATIS Popcorn till alla våra BIO besökare denna vecka

Välkomna!